ADR

För att transportera eller vara delaktiga i en transport med farligt gods måste man genomgått en utbildning inom ADR.

Kurser vi erbjuder:

  • ADR – Grund
  • ADR – Grund Repetition
  • ADR – Klass 1
  • ADR – Tank
  • ADR – Tank Repetition